INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Radecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 2, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 3, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy

w Zamościu I   

 Piotr Jan Szafrański

logo2
1475173

Szukaj