INFORMACJA

 

    Informuje się wyborców, pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. mija termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu I w Zamościu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia kandydatów dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione oraz samodzielne zgłoszenia wyborców przyjmowane są przez Urzędnika Wyborczego dla Gminy Radecznica za pośrednictwem  Urzędu Gminy do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie w godz. pracy Urzędu, tj. 730- 1530 pokój nr 5.

Formularz zgłoszenia musi zawierać wszystkie dane i informacje  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

logo2
1297630

Szukaj