INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 24 września 2018 r.

 

        Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Radecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

 § 1

W dniu 26.09.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica (sala konferencyjna) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 Komisarz Wyborczy

w Zamościu I     

Piotr Jan Szafrański

logo2
1437390

Szukaj