Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego 708
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu 721
Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 639
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą 524
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej Radecznica 2 506
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu 665
Zawiadomienie o przesunięciu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2910 L Frampol – Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)” 656
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej 623
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 642
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol-Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 604
logo2
984480

Szukaj