Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie w spr. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 420
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów 544
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaburze 486
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 465
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów z dnia 17 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku 553
Postanowienie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.06.2019 r. 606
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.06.2019 r. 594
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 542
Zawiadomienie dot. zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 4564 a działką nr 4563, położonymi w obrębie Czarnystok 539
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Radecznica 636
logo2
985564

Szukaj