Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Latyczyn ze zmianą sposobu użytkowanania 305
Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Gorajec telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej 287
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze" 245
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 341
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze 355
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 418
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 379
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu 572
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mokrelipie 408
OGŁOSZENIE - uprawa konopi 395
logo2
1297977

Szukaj