Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 303
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN w celu zasilenia pawilonu handlowego w miejscowości Radecznica 275
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 316
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 311
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. budowa ujęcia wody "Gorajec 2" 276
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 402
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 452/2020 dla Gminy Radecznica w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze 342
Obwieszczenie dot. wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3200L 314
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 415/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 116598L w m. Zaburze 359
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 386/2020 dla Gminy Radecznica w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 110109L w m. Zakłodzie 388
logo2
1165017

Szukaj