Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze 174
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej nr 110109L w m. Zakłodzie 183
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi gminnej na działkach nr ewid. 575, 662, 664 i 629 w obrębie 0016 Zaburze 266
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. wydanego postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ.420.113.2019.MG 158
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 181
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 302
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 157 a działką nr 158 położoną w miejscowości Mokrelipie 294
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Zaburze 231
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 331
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 369
logo2
984491

Szukaj