Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 834/1 163
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: 713/1 i 726/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 105
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 734/1 i 719/2 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 103
Informacja dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 298
Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Radecznica z dnia 3 listopada 2022 r. 138
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 733/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 96
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 122
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość jako działka 802/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 118
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 85
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 711/5 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 69
logo2
1430310

Szukaj