Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 2093 położona w obrębie Mokrelipie, stanowi mienie gromadzkie 171
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaburze 196
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 194
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji transformatorowych i złącz kablowych 152
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3200L 185
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej w m. Zaburze 147
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 262 w obrębie 0016 Zaburze 171
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 159
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN w celu zasilenia pawilonu handlowego w miejscowości Radecznica 143
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 175
logo2
984486

Szukaj