Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postęp. adm. w spr. zatwierdzenia projektu zagosp. terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwest. pod nazwą: Budowa drogi gminnej w m. Czarnystok i Trzęsiny 77
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 721/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 71
Wnioski o zakup węgla na 2023 r. 121
INFORMACJA O KONTYNUACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 114
Ogłoszenie w sprawie I Ns 1033/22 72
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gruszka Zaporska 127
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Zaburze 108
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 719/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2 -Dzielce 81
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L 79
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 832/2 193
logo2
1430330

Szukaj