Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2023 roku" 26
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin 36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-1 i S-2 97
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/3 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 88
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 55
OBWIESZCZENIE o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego 94
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 714/1 i nr 727/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 58
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2023" 59
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka 711/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 49
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 722/3 i nr 709/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 55
logo2
1430303

Szukaj