Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektów Planów ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego 83
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zatwierdzenie projektu robót geologicznych DK Gorajec 107
ZARZĄDZENIE NR 77 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. 144
ZARZĄDZENIE NR 72 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA Z dnia 13 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 131
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 137
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji 177
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. 205
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 09.07.2021 r. 170
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze na działkach o nr ew.:2133/2 i 174 w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica 150
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2021 roku 199
logo2
1165027

Szukaj