Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 110111L Mokrelipie-Zakłodzie 9
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie - Zaburze 12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+225 do km 6+742 w miejscowości Zaburze 35
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn 44
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 48
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 78
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania pn. "Przebudowa części garażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś" 71
logo2
610064

Szukaj