Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie konserwacji i czyszczenia rowów burzowych sprzętem mechanicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Radecznica 25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscowości Podborcze 33
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac ziemnych polegających na konserwacji i czyszczeniu rowów burzowych sprzętem mechanicznym 92
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica 30
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego w miejscowości Podborcze 101
Zaproszenie do składania ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica 96
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 35
Informacja dot. postępowania na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 47
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - zakup i dostawę 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła 90
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 25 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 66
logo2
874904

Szukaj