Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim 485
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Czarnystok, gm. Radecznica 514
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 626
Obwieszczenie o spotkaniu informacyjnym w sprawie przeprowadzenia prac scaleniowych gruntów w obrębie geodezyjnym Radecznica 672
Zawiadomienie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi gminnej nr 110114L w miejscowości Podborcze 534
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze 597
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 696
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 792
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 712
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizacja w 2018 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy 829
logo2
734038

Szukaj