Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze 481
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 559
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 652
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 555
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizacja w 2018 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy 698
Konsultacje projektu "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 591
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec-Tereszpol Zaorenda - Górecko Stare - Tarnowola na odcinku w km 0+037 do km 5+837 555
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 655
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpienia do organów współdziałających 653
Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 691
logo2
610082

Szukaj