Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie Gorajec" 636
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16.04.2018 r.; znak WOOŚ.420.10.2018.SM 535
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 523
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gorajec-Zastawie 621
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 639
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.03.2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 679
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku 644
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica dnia z 8 marca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 550
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 8 marca 2018 r. o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 514
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 110114L w miejscowości Podborcze 598
logo2
734103

Szukaj