Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 466
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 465
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WOOŚ.420.10.2018.SM w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze" 465
Postanowienie o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 404
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 446
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 619
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie - Zaburze" 436
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. Przebudowy drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze 527
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie-Zaburze" 595
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 584
logo2
734091

Szukaj