Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 439
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie - Zaburze" 327
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. Przebudowy drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze 405
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie-Zaburze" 463
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 436
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie Gorajec" 504
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16.04.2018 r.; znak WOOŚ.420.10.2018.SM 417
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 395
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gorajec-Zastawie 483
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 497
logo2
610075

Szukaj