Pokaż # 
Tytuł Odsłony
KOMUNIKAT w sprawie przydatności wody do spożycia z dnia 20.11.2018 r. 335
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 341
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Radecznica 4 328
Postanowienie dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 336
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 406
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 362
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 58/18 w obrębie Gruszka Zap. 300
Konsultacje projektu pn. "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 324
Obwieszczenie Nr 159 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 05.10.2018 r. 340
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 477
logo2
610064

Szukaj