Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2019 roku o wydaniu decyzji udzielającej dla Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego 305
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 301
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego 443
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu 513
Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 380
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą 332
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej Radecznica 2 312
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu 419
Zawiadomienie o przesunięciu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2910 L Frampol – Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)” 401
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej 411
logo2
732225

Szukaj